AppGallery’e Uygulama Yükleme

AppGallery nedir?

AppGallery geliştirici hesabı nasıl açılır?

Öncelikle aşağıda bulunan linkten üye oluyoruz. Üye olurken türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediniz.

Huawei Developer Ekranı

“upload_certificate.pem” dosyası nasıl oluşturulur?

https://developer.huawei.com/consumer/en/doc/development/HMS-Guides/hms-analytics-xamarin-configuringappinfo

--

--

Android Mobile Developer github.com/emretanerc twitter.com/emretanerc

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store